PIANOBETON

Co to jest pianobeton EABASSOC?

Pianobeton EABASSOC jest lekkim, płynnym materiałem doskonale nadającym się do wielu zastosowań. Może on osiągnąć masę właściwą na sucho w granicach od 400 kg/m3 do 1600 kg/m3 i odporność na ściskanie od 1 N/mm2 do 15 N/mm2.

Łatwo jest go wylewać – w razie potrzeby również przez pompowanie. Nie wymaga ubijania, wibrowania ani wyrównywania. Posiada wysoką odporność na wodę i mróz. Zapewnia bardzo dobrą izolację przeciwdźwiękową i termiczną. Jest bardzo wszechstronnym materiałem i pozwala uzyskać optymalny efekt przy możliwie jak najniższym koszcie przez dobranie składu zaprawy odpowiedniego dla danego zastosowania.

Jak się go wytwarza?

Pianobeton EABASSOC wytwarza się poprzez dodanie specjalnej piany do do zaprawy cementowej. Pianę tę wytwarza się ze środka pieniącego EABASSOC. Jest to silnie skoncentrowany, wysokowydajny środek o niskim zużyciu, który wprowadza się wraz z wodą do agregatu pianotwórczego EABASSOC (lub podobnego).

Wewnątrz agregatu pianotwórczego środek pieniący EABASSOC rozcieńczany jest wodą w żądanej proporcji. Powstały roztwór jest pompowany pod wysokim ciśnieniem przez dyszę wylotową, w której powstaje sztywna piana o objętości od 20 do 25 razy większej od objętości roztworu poddanego spienieniu.

Jakie są jego zalety?

 • Nie osiada, a w związku z tym nie wymaga ubijania
 • Lekki, nie powoduje dużych obciążeń
 • Płynny, łatwo wypełnia wszystkie pustki
 • Zapewnia równomierne rozłożenie obciążenia
 • Podczas wylewania nie wymaga wibrowania
 • Po wylaniu nie wymaga już dalszych prac
 • Stanowi doskonałą izolację przeciwdźwiękową i termiczną
 • Odporny na cykle zamarzania i odmarzania
 • Nie wywołuje obciążeń poprzecznych
 • Słabo wchłania wodę
 • Wysoce ogniotrwały
 • Bardzo opłacalny
 • Bezpieczny
 • Pozwala na łatwą kontrolę jakości, dzięki czemu wyniki
 • są powtarzalne
 • E-A-B Associates
  Bayley-Edge Limited

  3 Craven Court Craven Road
  Altrincham, Cheshire
  WA14 5DY,
  ENGLAND

  Tel: +44 161-926 9077
 • Plac Kolegiacki, 4 m 5
  61 – 841
  Poznan
  POLAND

  Tel: +48 61 8525 373
  Polityka Prywatności

Zastosowania pianobetonu

Termoizolacja dachów

Od wielu lat pianobeton EABASSOC stosowany jest do termicznej izolacji dachów w krajach Bliskiego Wschodu. Do tego celu używa się zaprawy o małej masie właściwej, a uzyskana w ten sposób duża zawartość powietrza nadaje pianobetonowi doskonałe właściwości termoizolacyjne. Mała masa właściwa ma również tę zaletę, że pianobeton nie zwiększa w znaczącym stopniu ogólnego ciężaru dachu.

masa właściwa na sucho
(kg/m3)
odporność na ściskanie
(N/mm3)
przewodzenie ciepła
(W/mK)
430 1,34 nie badano
513 1,61 nie badano
614 2,31 0,084

Wypełnianie wykopów instalacyjnych

Pianobeton jest obecnie wprowadzany w wielu krajach jako nowy i lepszy materiał do wypełniania wykopów w jezdniach (przy układaniu nowych instalacji lub naprawie już istniejących). Tradycyjne metody wypełniania, tzn. te z zastosowaniem materiałów sypkich, prowadziły do osiadania wypełnienia, a przez to do uszkodzenia zarówno drogi, jak i instalacji. Pianobeton jest natomiast materiałem, który nie osiada.

Poza tym, ponieważ pianobeton EABASSOC doskonale rozkłada obciążenia, instalacje znajdujące się w wykopie nie ulegają niszczeniu pod wpływem ruchu ulicznego.

Wypełnianie pustek

Wylewanie pianobetonu z betonowozu do wykopu instalacyjnego

Wypełnianie pustek jest kolejnym pożytecznym zastosowaniem. Ponieważ pianobeton jest bardzo płynny, dociera do nawet najtrudniej dostępnych miejsc. Został zastosowany do wypełnienia i stabilizacji otworu w ziemi powstałego po zapadnięciu się nowego odcinka londyńskiego metra budowanego przy lotnisku Heathrow.

Pianobeton jest używany do wypełniania starych kanalizacji, piwnic i zbiorników magazynowych. Ponieważ jest bardzo płynny i nie wywiera dużych obciążeń poprzecznych, jest materiałem o wiele bardziej odpowiednim do tych celów niż tradycyjne materiały wypełniające. Pianobeton wypełnia każdą przestrzeń i można go wlewać nawet przez mały otwór. Dzięki temu metoda ta jest o wiele łatwiejsza i tańsza niż inne.

Ściany magazynów

Użycie pianobetonu EABASSOC zostało również opracowane dla celów wylewania ścian magazynów. Magazyny budowane są na stalowych konstrukcjach, a ich zewnętrzne ściany wylewane są w szalunkach na placu budowy. Jest to szybka i tania metoda, która dodatkowo zapewnia doskonałą izolację termiczną.

Przyczółki mostów i wiaduktów

Innym nowym zastosowaniem jest wypełnianie przyczółków mostów i wiaduktów. Pianobeton został z powodzeniem użyty do tego celu zamiast tradycyjnych materiałów sypkich. W tradycyjnych przyczółkach na ściany mostu oddziaływują duże siły poprzeczne wywołane przez sam materiał wypełniający oraz przez jego ubijanie.

Pompowanie pianobetonu przy wypełnianiu przyczółka wiaduktu

W przypadku pianobetonu obciążenia poprzeczne są praktycznie wyeliminowane, dzięki czemu ściany mostu nie muszą być zbyt grube.

To z kolei oznacza, że fundamenty mostu mogą być mniej masywne. Zmniejszenie grubości ścian oraz rozmiarów fundamentów daje ogromne oszczędności finansowe.

Tradycyjne przyczółki stopniowo osiadają, zarówno z powodu ubijania się materiału wypełniającego pod wpływem ruchu drogowego, jak i z powodu zapadania się całej konstrukcji, jeśli wzniesiona była na miękkim gruncie.

Takie osiadanie i zapadanie się mostu powoduje pogorszenie się stanu drogi i konieczność przeprowadzania kosztownych napraw. Jeśli jednak zastosuje się pianobeton, osiadanie nie ma miejsca, a zapadaniu się konstrukcji można zapobiec poprzez dobranie odpowiedniego do typu gruntu składu zaprawy.

Pierwsza faza wykonania przyczółków
wiaduktu w Wielkiej Brytanii

Pianobeton jest bardzo łatwo stosować. Może być wylewany lub pompowany i nie wymaga zagęszczania.

Rysunek przedstawia schemat pierwszego mostu w Wielkiej Brytanii, przy którego budowie zastosowano pianobeton. W tym przypadku most budowany był na miękkim gruncie. Jako materiał wypełniający wybrano pianobeton, aby ograniczyć osiadanie oraz by można było zmniejszyć grubość ścian i liczbę pali w fundamencie.

Grubość ścian zmniejszono o 500 mm, użyto o 40 mniej pali, a przewidywane osiadanie zredukowano o 50%.

Tunele

Pianobeton doskonale nadaje się do budowy i napraw tuneli. Używa się go zarówno do wypełniania nieporządanych pustek powstałych lub napotkanych przy budowie tuneli, jak i do wykończenia już skończonych tuneli, włącznie z wypełnianiem szczelin pomiędzy ścianami tunelu a skałą lub ziemią.

Posadzki

Pianobeton jest bardzo dobrym materiałem do wylewania podłoży pod posadzki.

Pracę taką wykonuje się szybko i tanio. Pianobetonem można wyrównać teren i podnieść poziom posadzki. Tworzy on przy tym doskonałą warstwę izolacyjną.

Kiedy zaprojektowano podniesienie poziomu posadzki w dużym magazynie, aby wózki widłowe mogły bez ramp wjeżdżać bezpośrednio do kontenerów, wybrano pianobeton EABASSOC do stworzenia warstwy o grubości 1 metra. Przez dobranie odpowiedniego składu zaprawy możliwe było uniknięcie zapadania się całej konstrukcji gruncie.

Inne zastosowania

Pianobeton EABASSOC może być również stosowany do produkcji lekkich bloczków budowlanych. Tradycyjna metoda produkcji lekkich prefabrykatów wymaga użycia sproszkowanego aluminium oraz autoklawizacji – stąd też nie jest popularna ze względu na zanieczyszczenia, jakie powoduje. W procesie wytwarzania pianobetonu nie powstają żadne produkty uboczne, a wszystkie składniki są bezpieczne dla człowieka i środowiska naturalnego.

Wylewanie pianobetonu w rozbieralne szalunki

Inne zastosowanie, jakie znajduje pianobeton to stabilizacja gruntu. Pianobeton stosowany był już do stabilizacji nabrzeży, w miejscach, gdzie osuwa się grunt. Używano go również wielokrotnie w Japonii przy poszerzaniu autostrad.

Doskonała ogniotrwałość pianobetonu czyni go idealnym materiałem do tworzenia zapór ogniowych w budynkach o dużych, nie podzielonych pomieszczeniach. Używa się go do wypełniania przestrzeni pod podłogami, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się płomieni kanałami instalacyjnymi pomiędzy podłogą i sufitem.

Ponieważ pianobeton EABASSOC jest lekki (jego masa właściwa może wynosić od 400 do 1.600 kg/m3), jest odpowiednim materiałem do tworzenia podbudowy dróg na miękkim gruncie. Drogi budowane przy użyciu pianobetonu mniej ważą i dzięki temu nie zapadają się wgłąb miękkiego gruntu – w przeciwieństwie do dróg budowanych na tradycyjnym podłożu kamiennym.

Pianobeton jest też używany w posadzkach przemysłowych jako warstwa izolacyjna. Jest doskonałym materiałem do wylewania posadzek w fabrykach papieru, gdzie konieczna jest dobra ochrona reaktorów przed utratą ciepła poprzez podłogę.

Pozyskiwanie gruntu jest kolejną dziedziną, w której pianobeton znalazł zastosowanie. Z powodzeniem używa się go do wypełnień zatok. Ma on tę zaletę, że nie zapada się w miękkie dno morza tak, jak to ma miejsce w przypadku tradycyjnych materiałów (zazwyczaj piasku i kamieni). Dzięki temu prace budowlane na pozyskanym terenie mogą być rozpoczęte o miesiące, a nawet lata wcześniej niż przy wypełnieniach wykonywanych tradycyjnymi metodami.

Agregat pianotwórczy EABASSOC

Pianobeton EABASSOC jest wytwarzany poprzez dodanie piany do zaprawy cementowej. Piana ta wytwarzana jest w pokazanym tu agregacie pianotwórczym EABASSOC. W urządzeniu tym środek pieniący EABASSOC rozcieńczany jest wodą, a powstały roztwór pompowany jest pod wysokim ciśnieniem przez dyszę spieniającą, w której tworzy się sztywna, biała piana.

Kontrola jakości

Przed wylaniem pianobetonu należy sprawdzić jego masę właściwą na mokro, aby mieć pewność, że uzyskał żądane parametry. Jeśli nie, skład zaprawy pianobetonowej łatwo jest zmodyfikować poprzez zmianę ilości dodawanej piany.

Masa właściwa na mokro powinna być sprawdzona ponownie, już po wylaniu pianobetonu. Pozwala to uzyskać pewność, że cała partia osiągnęła te same parametry. Pomiar ten jest konieczny zwłaszcza, gdy pianobeton jest pompowany.

Należy również pobierać do małych sześciennych form próbki pianobetonu, które po 28 dniach poddane powinny być badaniu odporności na ściskanie.